Flot resultat udløser udbytte og aktiepakke til medarbejdere

Med et resultat på 27,5 mio. kroner før skat leverede Confac A/S i regnskabsåret 2016-17 sit hidtil bedste årsregnskab.

På baggrund af rekordresultatet uddeler vi næsten tre mio. kroner til medarbejderne. Det sker i form af et gennemsnitligt aktieudbytte på 20.000 kr. pr. medarbejder og suppleres i 2018 med flere aktieandel til en værdi af 24.000 kr. Herudover skal en stor del af overskuddet anvendes til gældsafvikling så Confac fremover står stærkere.

Baggrunden for resultatet er et særdeles stærkt holdarbejde blandt samtlige ansatte, som har betydet at kapaciteten i produktionsapparatet er blevet udnyttet fuldt ud. At resultatet er skabt på baggrund af en lavere omsætning, fordi vi har reduceret i antallet af forhandlede produkter, sætter yderligere indsatsen og resultatet i relief.

I løbet af foråret fordobles kapaciteten på fabrikken i Randers og samarbejdet med søstervirksomheden A/S Magnus Holm intensiveres. Det betyder at en række tidligere udefra kommende handelsvarer fremover vil blive produceret på det nye produktionsanlæg. I den forbindelse vil vi have ekstra fokus på ansættelse og investering i nye medarbejdere da de er helt afgørende for vores succes.

Det skrev pressen:

Licitation

Randers Amtsavis

Scroll to Top