Betonfacader

Tagplader kan leveres i 3 typer med kiphøjde på 720 mm , 900 mm og 1020 mm, med et fald fra kip på 1:40. Ribbebredder kan leveres som type A med 1,2 m eller som typer B med 1,8 m. Overflader er BO41 for pladernes undersider. Tagpladeribber kan normalt dimensioneres til max. Rei60. Overslagsmæssig maksimal spændvidde med normal taglast og mellemliggende ståtrapez er:
Type Spænd
 720 mm tagplader  24,0 m
 900 mm tagplader  28,8 m
 1020 mm tagplader  33,6 m
Scroll to Top