Ejerskab

Siden CONFAC’s stiftelse i 2007, har det været en del af CONFAC’s identitet, at medarbejderne også har været medejere, ved løbende at opnå stadig større andel af aktierne.

Medarbejderne har dermed opnået indflydelse, ret til udbytte og reel andel af den værditilvækst der er opnået år efter år.

Denne udvikling kulminerede den 1.april 2022, hvor vi solgte samtlige aktier til CRH Denmark A/S.
Formålet med salget har været at finde en samarbejdspartner, der har muskler til at føre CONFAC ind i en på alle måde bæredygtig og ekspansiv fremtid.

Vi tror på, at vi – også uden ejerskab men som selvstændigt brand – kan videreudvikle vores attraktive arbejdsplads, hvor medarbejder- og virksomhedsinteresser er sammenfaldende. 

Scroll to Top