Overflader

Grafisk beton

Med en revolutionerende patenteret teknologi kan betonoverflader udføres med enestående, millimeterpræcise grafiske udtryk, indlejret direkte i facaden.
Der kan designes individuelt til den enkelte byggeopgave, så bygningen kan fremstå som en aktiv kommunikator eller formidler af en historie.
Kontakt os helst før designfasen igangsættes og få rådgivning om begrænsninger og muligheder i valg af farver, motivstørrelser og design – og få råd til mere.

Se udvalg af CONFAC’s projekter med grafisk beton

Se international referenceoversigt på graphicconcrete.com

Formglat beton

Formglat overflade er en særdeles effektiv overflade, idet den stærke yderste hud af betonen forbliver intakt og ubrudt.

Den tætte hud mindsker smudsoptag og algebegroninger, så overfladen vil fremstå  robust og ensartet i mange år.
Anbefales kun til meget lyse farvenuancer, idet kalkudtræk vil fremstå synlige ved mørkere farver. Kan evt. imprægneres for at mindske smudsoptaget yderligere.

Se udvalg af CONFAC’s projekter med formglat beton

Afsyret beton

Formglat, afsyret beton udføres ved, at den yderste cementhud vaskes ud ved afsyring, hvorefter tilslagsmaterialerne træder diskret frem i overfladen.
Afsyringsprocessen bevirker at betonens hud brydes, så overfladen fremstår åben og modtagelig. Derfor anbefaler vi, at overfladen efterbehandles med  usynlig dybdeimprægnering, hvilket kan udføres  som en del af produktionsprocessen.
Ved indfarvede eller mørke overflader anbefaler vi afsyring og imprægnering fremfor formglatte overflader, da overfladen så i højere grad kan fastholde det ønskede udtryk.

Se udvalg af CONFAC’s projekter med afsyret beton

Frilagt beton

Frilagt beton (=fritlagt beton) er en overflade, hvor tilslagsmaterialerne fremstår markante i overfladen. Frilægningen er opnået ved at betonen støbes mod en retarder (hærdeforsinker), hvor cementpastaen fjernes ved højtryksspuling, så de større materialefraktioner fremstår tydelige i overfladen.
Frilagte overflader er  taknemmelige i relation til vedligehold og patinering. Kun ved særligt sarte recepter eller miljøer anbefales supplerende beskyttelse i form af dybdeimprægnering.
Frilagte overflader kan udføres i stort set alle farvenuancer, kun betinget af at det er muligt at fremskaffe velegnede  sten-, granit – eller marmorskærver.

Se udvalg af CONFAC’s projekter med frilagt beton

Relief- og tekstureret beton

Betonoverfladen kan tage en hvilken som helst form eller tekstur som et  præcist aftryk af den form og det formmateriale, der støbes mod. Der kan støbes mod stål, finér, brædder,, gummi, plast m.v. 
Der er således et meget bredt spektrum og udfaldsrum, hvor der kan opnås helt unikke og individuelle designudtryk.

Se udvalg af CONFAC’s projekter med reliefbeton

Tegl og andre overflader

Der kan indbygges eksempelvis teglskaller i overfladen, så disse indgår som en integreret del af forpladen. Derved opnår den samlede facade en større variation, men indgår stadig i den rationelle produktionsproces.
Valg af  forbandt, fuge og mursten skal aftales  særskilt, idet eksempelvis ikke alle mursten er velegnede til indbygning.
Der kan også udføres manuelt præparerede overflader med kostet, pudset  eller vandskuret struktur.

Se udvalg af CONFAC’s projekter med tegl eller andre specialindstøbninger

Scroll to Top