Byggesystemer

Confac leverer udelukkende til byggeprojekter, hvor vores primære produkt, sandwichfacader, udgør en væsentlig andel. Endvidere prioriterer vi projekter, hvor Confac drages tidligt ind i forløbet – inden bygningskonceptet er lagt fast af ingeniører og arkitekter. Jo tidligere vi kommer på banen, des større gevinst er der at hente:

  • Kunden får optimeret konstruktionsprincipper og opnår bygbare designløsninger.
  • Kunden undgår overraskelser, fordi der på forhånd er tænkt over tingene.
  • Kunden opnår en skarp pris og en markant konkurrencefordel.

Skoler og institutioner

i kraft af vore mange designmuligheder i facadeudtryk er vi nærmest blevet specialister i facader til skoler, institutioner og offentlige byggerier i det hele taget . Afsatte midler til kunst anvendes eksempelvis ved at facaden gøres til et gigantisk lærred, der udsmykkes med individuelle udtryk indlejret som grafisk beton.

Se projekter med skoler & institutioner 

Boliger

Vi leverer kun til større boligprojekter. Nogle gange leverer vi udelukkende sandwichfacader, andre gange leverer vi hele pakken med vægge, dæk, altaner, trapper, montage osv. Overfladerne kan udføres i beton, med partiel tegl til beklædning eller anden specialløsning.

Se projekter med boliger

Kontor og domicil

Vi leverer til alle former for kontorbyggerier i etagehøjder op til ca. 4 m og elementlængder op til ca. 10 m. Antal elementsamlinger kan således reduceres til et minimum og samlinger kan evt. via facadedesignet skjules fuldstændigt.

Se projekter med kontor og domicil 

Butikker

Confac har leveret et hav af elementer til typisk boksbutikker og konceptbyggerier til supermarkeder, byggemarkeder, elektronikkæder mv.
Byggerierne består typisk af bærende sandwichelementer og tagpladetag med mellemliggende ståltrapeztag og frihøjder på 5 til 9 m.

Se projekter med butikker 

Industri og lager

Confacs store forme á ca. 4×10 m er skræddersyet til produktion af store industrielle elementer til produktionsbygninger samt logistik- og lagerhaller. Her kommer vores konkurrencestyrke virkelig til udtryk med ’store formater til små priser’ 

Se projekter til industri og lager 

Scroll to Top