Betonaltaner

Altangangselementer og lejlighedsaltaner dimensioneres ordrespecifikt.
Elementer bør normalt ikke udføres med spændvidder større end 7 m.
Altanplader produceres med trædeflader mod formbund, formglat eller med struktur for bedre skridsikring.
Overflader er BO22 på formsider og BO23 på formopsider.
Alle kanter er affases normalt 10×10 mm.
Der kan indbygges faldlinier, vandrender og indstøbte afløbsskåle eller udspyr.
Elementerne kan principielt udføres i alle farver, men vi fraråder at anvende hvid eller sort beton, da smuds og kalkudtræk vil fremstå tydeligere med disse farver.

Scroll to Top