Søjler kan udføres med runde eller firkantede tværsnit.
Dimensioner og længder fastsættes ordrespecifikt.
Overflader er BO22 for firkantede søjler og BO31 for runde søjler.
Miljøklasse og brandklasse skal aftales projektspecifikt.

tegn soejler

Confac