Altangangselementer og lejlighedsaltaner dimensioneres ordrespecifikt.
Elementer bør normalt ikke udføres med spændvidder større end 7 m.
Altanplader produceres med trædeflader mod formbund, formglat eller med struktur for bedre skridsikring.
Overflader er BO22 på formsider og BO23 på formopsider.
Alle kanter er affases normalt 10x10 mm.
Der kan indbygges faldlinier, vandrender og indstøbte afløbsskåle eller udspyr.
Elementerne kan principielt udføres i alle farver, men vi fraråder at anvende hvid eller sort beton, da smuds og kalkudtræk vil fremstå tydeligere med disse farver.

tegn altan

Confac