Kapaciteten fordoblet

For at imødegå længere leveringstider og flaskehalse i produktionen, har vi gennem det seneste halve år udbygget vores fabrik. Nu er vi i mål, og dermed er kapaciteten fordoblet. Vi kan derfor fortsat, og med kort varsel, levere betonelementer i store formater til små priser.

Fordoblingen af kapaciteten er realiseret, så vi fortsat kan fastholde og udbygge vores strategi og være konkurrencedygtige og kreative samtidig med, at de opsatte rammebeløb for en given opgave ikke overskrides. At udvidelsen sker netop nu skyldes ikke kun den positive udvikling i byggeriet. Det er også en del af vores oprindelige strategi, hvor en fabrik af den nuværende størrelse var en del af planerne. og udvidelsen har allerede ført til ansættelsen af nye medarbejdere.

Med udvidelsen står Confac stærkt produktions-, kapacitets- og personalemæssigt og vi glæder os til blive udfordret netop der hvor beton har sin styrke – nemlig mellem kreativitet og økonomi.

Scroll to Top