Confac har fuld fokus på arbejdsmiljøet

ISO-godkendt system til arbejdsmiljøledelse og Arbejdstilsynes grønne kronesmiley

Med certificering af vores arbejdsmiljøledelsessystem iht. DS/ISO 45001 samt efterfølgende tildeling af Arbejdstilsynets grønne kronesmiley har vi skabt de optimale rammer for det fremadrettede arbejde med at sikre et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk.

Gennem minimering af arbejdsulykker, et sundt indeklima og omtanke for medarbejdernes mentale velbefindende skaber vi grobund for en arbejdsplads og en kultur, hvor trivsel, engagement og samarbejde er i højsædet – til gavn for os alle.

Arbejdsmiljøledelsessystemet

At opbygge og bevare godt arbejdsmiljø kræver, at ledelse og medarbejdere hele tiden arbejder sammen. Med DS/ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse har vi de optimale værktøjer og rammer for tæt dialog, styring, gennemførelse og løbende kontrol/evaluering af fremtidige indsatser.

Certifikat

Arbejdstilsynets grønne kronesmiley

I forlængelse af vores certificering efter DS/IDO 45001 har vi fået tildelt Arbejdstilsynets grønne Kronesmiley som bevis på, at vi arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljøet.

Kronesmiley

Scroll to Top