Afsked med Peter Adamsen og Verner Lind

Peter Adamsen og Hans Verner Lind har beklageligvis efter eget ønske valgt at forlade CONFAC, hvilket sker med udgangen af 2022.

De har som medstiftere af CONFAC A/S begge været med hele vejen – fra den spæde start i en skurvogn på en bar mark i Randers i 2007 til i dag, hvor CONFAC fremstår som en robust og veldrevet foregangsvirksomhed.

De har år efter år haft en kæmpestor andel i, at vi i fællesskab har kunnet skabe den bedste organisering, de smarteste arbejdsmetoder og det stærkeste kollegiale sammenhold, så vi har kunnet præstere branchens højeste produktivitet og altid har kunnet tiltrække dygtige ønskemedarbejdere.

Det er derfor naturligvis vemodigt at tage afsked efter mange års tæt samarbejde, men de har nu efter eget ønske aftjent deres værnepligt. De kan heldigvis med sindsro se tilbage på, at de efterlader så stærk en organisation, at hullerne, som de efterlader, stille og roligt i den kommende tid vil blive udfyldt af andre af vores kompetente medarbejdere med samme stærke ånd og kampgejst.

Vi fastholder kontakten og sender dem de bedste hilsner og ønsker på den nye rejse ud i verden.
Frank & Erling

Scroll to Top