Vi ønsker at organisere CONFAC som et meningsfyldt partnerskab mellem medarbejdere og virksomhed - i et naturligt interessefællesskab med succesfulde resultater for alle interessenter, udfoldet som Confacs PeoplePartnering-koncept:

 • Alle er ligeværdige.
 • Alle kan blive ansat på funktionærlignende vilkår.
 • Alle forhandler løn og arbejdsbetingelser individuelt.
 • Vi organiserer os så fladt som muligt.
 • Vi beslutter i åbenhed og indvier alle i resultater og strategier.
 • Vi uddelegerer flest mulige opgaver til medarbejderne.
 • Vi styrer efter synlige mål og visioner.
 • Vi påskønner selvstændigt initiativ og selvorganisering.
 • Vi forventer det ypperste hver dag og tilbyder rammerne til at udfolde det.
 • Vi stræber efter at kapital- og medarbejderinteresser er sammenfaldende.
 • Vi tilbyder reelt medejerskab.

Fortæl altid sandheden – så behøver du ikke huske, hvad du har sagt

Confac