Medarbejderne har ad flere omgange købt eller fået tildelt aktier i Confac A/S via en skattebegunstiget bruttolønsordning, således at medarbejderne ejer en stadig stigende andel af aktierne i Confac A/S.

Medarbejderne får dermed indflydelse, ret til udbytte og reel andel af værditilvæksten i selskabet, hvor aktiekursen fastlægges én gang årlig efter fast beregningsmodel.

Aktiemajoriteten i Confac A/S ejes af Confac Holding A/S der er 100% ejet af de 4 stiftere, Verner Lind, Peter Adamsen, Frank Laursen og Erling Holm.

 

 

Confac