Kreative facadeløsninger indenfor rammebeløbet

Når der skal bygges etageboliger indenfor fastsatte rammebeløb bliver arkitekterne ofte udfordret på kreativiteten. På den ene side skal der sikres funktionelle og bæredygtige løsninger, og på den anden side ønskes spektakulære og seværdige facadeløsninger – alt sammen indenfor en begrænset økonomi.

Det er netop i området mellem kreativitet og økonomi at beton har sin styrke. Beton er det suverænt mest konkurrencedygtige produkt, og i kombination med andre materialer supplerer det facadeudtrykkets visuelle karakter og variation. Da beton samtidig er prismæssigt attraktivt, er det et optimalt afsæt for kreative løsninger, som holder sig indenfor rammebeløbet.

Se eksempler her:

stenfiskerkajen-odense-1-confac

Stenfiskerkajen

Schades_Have_1

Schades have

Fotografer: Kirsten Mengel+Thomas Mølvig

Scroll to Top