Betonfacader

CONFAC er aktiv deltager i projektet Bæredygtig Beton Initiativet, hvor en række ambitiøse aktører i den danske byggebranche, har sat sig det fælles mål at halvere CO2 udledningen fra betonbyggeri i 2030.

Vedhæftede prospekt er Betonbranchens Roadmap 2030, som er omdrejningspunktet for fællesprojektet med deltagelse af brancheforeninger under Dansk Beton, Teknologisk Institut, Aalborg Portland mv.

’Roadmap 2030’ er en fælles værkstøjskasse, hvor der er udpeget en række initiativer der iværksættes, med det overordnede mål at halvere CO2-udslippet i 2030, svarende til 70 % reduktion i forhold til det officielle udgangspunkt i 1990 (samme referencepunkt og reduktionsprocent som den ny klimalov).

I dag er der foretaget et hav af forskningsbaserede analyser, for at klarlægge hvilke materialer der er mest klimavenlige, og i modsætning til den folkelige og følelsesbetonede opinion, er der faktuelt kun marginale forskelle på om man bygger i træ, mursten eller beton, hvor langt de fleste certificerede og dokumenterede bæredygtige byggerier i vid udstrækning er baseret på beton.
Vi vil hos CONFAC gerne yde vores bidrag til at gøre betonbyggerier mere og mere bæredygtige … år efter år efter år.

Bæredygtig-beton-initiativet-dec-2019.pdf

Læs mere på baeredygtigbeton.dk

Scroll to Top