Der kan indbygges eksempelvis teglskaller i overfladen, så disse indgår som en integreret del af forpladen. Derved opnår den samlede facade en større variation, men indgår stadig i den rationelle produktionsproces.
Valg af  forbandt, fuge og mursten skal aftales  særskilt, idet eksempelvis ikke alle mursten er velegnede til indbygning.
Der kan også udføres manuelt præparerede overflader med kostet, pudset  eller vandskuret struktur .

Tegloverflade

Confac