Formglat, afsyret beton udføres ved, at den yderste cementhud vaskes ud ved afsyring, hvorefter tilslagsmaterialerne træder diskret frem i overfladen.
Afsyringsprocessen bevirker at betonens hud brydes, så overfladen fremstår åben og modtagelig. Derfor anbefaler vi, at overfladen efterbehandles med  usynlig dybdeimprægnering, hvilket kan udføres  som en del af produktionsprocessen.
Ved indfarvede eller mørke overflader anbefaler vi afsyring og imprægnering fremfor formglatte overflader, da overfladen så i højere grad kan fastholde det ønskede udtryk.

Se udvalg af CONFAC’s projekter med afsyret beton

Afsyret hvid

Confac