Vi er klar over at mange gerne vil nøjes med at købe betonelementerne hos én leverandør, og dermed undgå koordineringen af flere leverandører.
Derfor kan vi naturligvis tilbyde hele pakken af betonelementer indkøbt ved underleverandører og montagefirma, blot der indgår vores primære produkt sandwichfacader i pakken.
Alt fremgår åbent og gennemskueligt i vore tilbud, hvor vi altid angiver enhedspriser for hver elementtype, så der er frit valg på alle hylder.

Facader

Sandwichelementer kan udføres i størrelser op til ca. 4 x 10 m uanset om det er stående eller liggende facader. 
Der kan frit vælges tykkelse fra 360 mm til 720 mm.
Forpladetykkelse er normalt 70 mm baseret på moderat miljøklasse, mens bagplade- og isoleringstykkelse dimensioneres opgavebestemt.
Overflader er BO22 på formsider og BO23 på opsider.
Udsparinger for vinduer og døre mv. udføres normalt med afformningssmig i både forplade og bagplade og kanter affases 10x10 mm.
Overflader kan leveres i et hav af farver og strukturer.

Vægge

Vægge kan udføres som indvendige vægge eller udvendige facadevægge.
Vægge kan udføres i størrelser op til ca. 4x10 m i dimensioner fra 150 mm som mindste tykkelse.
Overflader er BO22 på formsider og BO23 på opsider.
Udsparinger for vinduer og døre mv. udføres normalt med afformningssmig og alle kanter affases 10x10 mm.
Overflader kan mod formside udføres i alle farver og strukturer.

Tagplader

Tagplader kan leveres i 3 typer med kiphøjde på 720 mm , 900 mm og 1020 mm, med et fald fra kip på 1:40.
Ribbebredder kan leveres som type A med 1,2 m eller som typer B med 1,8 m.
Overflader er BO41 for pladernes undersider.
Tagpladeribber kan normalt dimensioneres til max. Rei60.

Overslagsmæssig maksimal spændvidde med normal taglast og mellemliggende ståtrapez er:

Type    Spænd
 720 mm tagplader  24,0 m
 900 mm tagplader  28,8 m
 1020 mm tagplader  33,6 m

Huldæk

Huldæk kan leveres i 5 typer med højde på 180, 220, 270, 320 og 400 mm i standardbredder på 1,2 m og  2,4 m.
Overflader er BO28 for dækkenes undersider.

Herunder tabel med overslagsmæssig maksimal spændvidde for henholdsvis normal taglast og normal etagelast, hvor der skelnes mellem mindste egenfrekvens på 5 Hz og anbefalet egenfrekvens på 8 Hz : 

Type    Tagdæk     Etagedæk 5 Hz* Etagedæk 8 Hz*
180 mm 9,6 m 8,4 m    ca. 7 m
220 mm 11,4 m 9,6 m ca. 8 m
270 mm 13,2 m 10,8 m ca. 9 m
320 mm 15,0 m 12,0 m ca. 10 m
400 mm 16,8 m 13,2 m ca. 11 m

*) max. spændvidde skal verificeres for det enkelte projekt

Søjler

Søjler kan udføres med runde eller firkantede tværsnit.
Dimensioner og længder fastsættes ordrespecifikt.
Overflader er BO22 for firkantede søjler og BO31 for runde søjler.
Miljøklasse og brandklasse skal aftales projektspecifikt.

Bjælker

Bjælker kan udføres i mange spænd- og lasttilpassede tværsnit som konsolbjælker KB/KBE, som rektangulære bjælker RB, eller som I-formede bjælker IB/SIB.
Dimensioner og længder fastsættes ordrespecifikt, idet RB typisk anvendes til små spænd, KB/KBE til mellemstore spænd med leje for hulddæk eller tagplader, mens IB/SIB typisk anvendes ved de største spænd.
Overflader er BO42 for bjælkernes underside.
Miljøklasse og brandklasse skal aftales projektspecifikt.

Altaner

Altangangselementer og lejlighedsaltaner dimensioneres ordrespecifikt.
Elementer bør normalt ikke udføres med spændvidder større end 7 m.
Altanplader produceres med trædeflader mod formbund, formglat eller med struktur for bedre skridsikring.
Overflader er BO22 på formsider og BO23 på formopsider.
Alle kanter er affases normalt 10x10 mm.
Der kan indbygges faldlinier, vandrender og indstøbte afløbsskåle eller udspyr.
Elementerne kan principielt udføres i alle farver, men vi fraråder at anvende hvid eller sort beton, da smuds og kalkudtræk vil fremstå tydeligere med disse farver.

Trapper

Trapper kan udføres som ligeløbstrapper eller som svingtrapper, med eller uden vaskekanter.
Overflader kan udføres i formglat, grå med nedfældning for belægning eller med terrazzooverflade.
Gelændere kan medleveres i forskellige standardtyper.

Confac