Confac har selvfølgelig stort fokus på arbejdsmiljøet, og vi vil til enhver tid sikre, at produkter og ydelser udføres under ordnede miljø- og arbejdsmiljøforhold.

Vi har ikke tænkt os at gå efter laveste fællesnævner, men hæver overliggeren så højt, at røg, støj og møg vil være uaktuelle begreber.
Vi har indrettet produktionen, så vi hverken skal bruge høreværn eller hjelm, vi har elimineret tunge løft - og det mest brugte værktøj er et joy-stick. Det er både den mest effektive arbejdsmetode og det mest skånsomme for medarbejderen. 

Produktionslinjen er designet uden varmetilsætning i formbordene, så elementerne kan produceres med et ekstremt lavt energiforbrug, og spildmaterialer genbruges i størst muligt omfang til glæde og gavn for både økonomi og miljø.

Beton er bæredygtig....

Når de naturlige råstoffer sten, sand, kridt og vand blandes med omtanke, skabes verdens mest anvendte og bæredygtige byggemateriale: Beton.

Bæredygtig beton (www.danskbeton.dk)

Jeg har let ved at stille mig tilfreds – med det allerbedste

Confac